Jiennagoahti

Katarina Spik Skum – rákkas

Sámi duojar and artist

Vi har en helt spesiell rákkas – et tradisjonelt, samisk sovetelt i Jiennagoahti, skapt av kunstner og

duojar Katarina Spik Skum. Skums kunstnerskap bygger på tradisjon, og henter inspirasjon i samisk

kultur og fra naturen. Fargene og mønstrene i det vakre soveteltet, er nøye utvalgt for måten de

speiler området rundt gammen. Tradisjonelt har soveteltet blitt brukt til å holde myggen ute og

varmen inne, og som en viktig romdeler. I Jiennagoahti har rákkasen fått en helt ny funksjon, i

tillegg til de andre; Her er den en ramme for lydverkene, et trygt rom for urolige sjeler og bråkete

sinn, som øver på evnen til å lytte.

 

Katarina Spik Skum (r. 1979) lea sámi duojár ja dáiddár, gii ássá Johkamohkis Ruoŧas. Son lea oahppan duoji bacheloran ja masterin Sámi allaskuvllas Guovdageainnus. Son vuođđuda barggus sámi duodje- ja dáiddaduodjeárbevieruide, oažžu oaivadusa Sámi eanadagain ja kultuvrras, ja guovdilastá vuosttažettiin siste- ja náhkkeduoji. Son lea čájehan bargguidis Sámi Duoji vuođđudusas Dálvadisas / Johkamohkis, Ájtte duottar- ja sámi museas Dálvadisas / Johkamohkis ja Sámi Dáiddáriid Searvvis Kárášjogas.

Supported by