Jiennagoahti

Katarina Spik Skum – rákkas

Sámi duojar and artist

Vi har en helt spesiell rákkas – et tradisjonelt, samisk sovetelt i Jiennagoahti, skapt av kunstner og

duojar Katarina Spik Skum. Skums kunstnerskap bygger på tradisjon, og henter inspirasjon i samisk

kultur og fra naturen. Fargene og mønstrene i det vakre soveteltet, er nøye utvalgt for måten de

speiler området rundt gammen. Tradisjonelt har soveteltet blitt brukt til å holde myggen ute og

varmen inne, og som en viktig romdeler. I Jiennagoahti har rákkasen fått en helt ny funksjon, i

tillegg til de andre; Her er den en ramme for lydverkene, et trygt rom for urolige sjeler og bråkete

sinn, som øver på evnen til å lytte.

 

Katarina Spik Skum (f. 1979) er samisk håndverker og kunstner bosatt i Jokkmokk, Sverige. Hun har bachelor og master i doudji (samisk kunsthåndverk) fra Samisk høgskole i Kautokeino. Hun er bygger sin praksis på samiske håndverks- og kunsthåndverktradisjoner og henter inspirasjon fra Sápmis landskap og kultur, med hovedfokus på reinskinn. Hun har stilt ut sine arbeider ved Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Jokkmokk; Ájtte, svenskt Fjäll- och samemuseum, Jokkmokk og Samisk senter for samtidskunst, Karasjok.

Supported by